Zobrazený jediný výsledok

Smartfox Pro energy manager vrátane transformátora prúdu 80A

844,00  703,33  bez DPH

Inteligentná technológia SMARTFOX PRO automaticky prevádza prebytočnú solárnu energiu na spotrebiče v domácnosti, čím sa zvyšuje miera vlastnej spotreby Vášho fotovoltaického systému. Rôzne možnosti pripojenia prinášajú vášmu systému najvyššiu možnú účinnosť. Základným prvkom maximalizácie vlastnej spotreby je používanie zariadení, ako sú kotly, tepelné čerpadlá, elektrické vozidlá, infračervené ohrievače a akumulačné systémy. Ak sa slnečná energia nepoužije priamo, títo spotrebitelia ponúkajú ideálne skladovanie energie vo forme vody alebo elektriny. SMARTFOX je možné integrovať do nových aj existujúcich systémov.